INSTRUKTION

Når du læser i de gamle blade er det som at bladre i et blad.

Når du skal læse et BOX-blad har du rig mulighed for at styre bladets udseende og størrelse på værktøjslinjen under bladet.

Den er under hvert bladDette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er instruk-1024x194.jpg

Start med at bruge fuld skærm