Box 334 – Et AA medlemsblad 

BOX 334 er et dansk tidsskrift for Anonyme Akoholikere. Skrevet, redigeret, illustreret og læst af AA-medlemmer og andre interesserede i AA-programmet til at restituere sig fra alkoholisme, BOX 334 er en livline der forbinder den ene alkoholiker til en anden. Almindeligt kendt som »mødet mellem møderne – eller et møde på tryk«.BOX 334-bladet kommunikerer erfaring, styrke og håb fra sine bidragydere og afspejler et bredt geografisk spektrum i en strøm af AA-erfaring til helbredelse, enhed og service. BOX-bladet understøttes gennem abonnementsalg og yderligere indtægter fra salg til grupper. Bevidstheden om, at hvert AA-medlem har en individuel måde at arbejde med programmet på, gennemsyrer siderne i BOX 334, og i hele sin historie har bladet været et forum for de forskellige og ofte divergerende udtalelser af AA-medlemmer fra hele landet. Artikler er ikke tilsigtet eller beregnet til at være erklæringer eller udtalelser for AA’s politik, ligesom offentliggørelsen af en artikel heller ikke nødvendigvis indebærer tilslutning fra enten AA eller BOX 334. Som Bill W. udtrykte det i 1946 om det amerikanske sidestykke til BOX 334: »The Grapevine bliver et talerør for Anonyme Alkoholikeres bevægelse. Dets redaktører og medarbejdere vil primært være ansvarlige over for AA som helhed – inden for rammerne af venlighed og god smag vil Grapevine yde perfekt ytringsfrihed på alle spørgsmål, der direkte vedrører Anonyme Alkoholikere. Ligesom AA-bevægelsen er at spejle, vil der være et centralt formål: Grapevine vil forsøge at bringe AA-budskabet til alkoholikere og praktisere AA-principperne i alle deres anliggender.«

I BOX 334 deler vi erfaringer – ikke aggressioner

BOX 334 udkommer ca.  1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober, og 1.december.
Sidste frister for modtagelse af indsendelser er:
1. januar, 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. november.

Indlæg sendes til: box334@anonyme-alkoholikere.dk

Abonnement
Ønsker du at abonnere på BOX334 kan det bestilles Via AA’s bogsalg., hvor priser m.v.kan ses. Alle henvendelser vedr. abonnement, udeblevet blad, flytning, gaveabonnement m.m. skal rettes til AA’s bogsalg: Mail: bogsalg@anonyme-alkoholikere.dk eller Tlf.: 3581 0424