BOX334’s HISTORIE

Box334 – historiske punkter

Foreningen Ring i Ring blev stiftet august 1948. Den fik hurtigt et medlemsblad. Første gang der nævnes et medlemsblad for AA’ere i Danmark er i begyndelsen af 1950. På dette tidspunkt tog foreningen navneforandring og hed nu ”Ring i Ring, dansk AA” – Se et omslag her: TRYK (kan downloades). Dette ”nye” tiltag blev igangsat efter inspiration fra en amerikansk AA’er (Gordon M.) der var på besøg i Danmark.
 Medlemsbladet for A.A. fungerede til 1955, hvor medlemmer forlod Ring i Ring, dansk A.A., og arbejdede efter de principper vi kender i dag.

Flere forsøgte sig med et medlemsblad i de kommende år – men uden held.

I årene 1986 – 1987 forsøger et A.A. medlem Topper fra Ebeltoft at udgive et blad – Se et omslag her: TRYK (kan downloades).
Andre forsøger i samme periode, men intern splid og dogmatik hindrede et egentligt AA medlemsblad i at udkomme.

I slutningen af 1980’erne fik AA Danmark en mere fast servicestruktur og et servicekontor i Baldersgade i København. Samtidig etablerede man et   Fællesudvalg (FU), en forløber for vort nuværende Hovedserviceråd (HSR).

Her blev det besluttet at en redaktion og et medlemsblad skulle igangsættes, og februar 1990 i Farum nedsættes det første egentlige redaktionsudvalg. Indhold og form blev meget inspireret af det svenske ”Bullitin – mødet mellem møderne”
Navnet Boks334 fik man fra nummeret på servicekontorets postboks på Købmagergades Postkontor. Dengang brugte Anonyme Alkoholikere ikke en officiel adresse, men en postboks – inspireret fra USA.
De første blade blev trykt ved hjælp af spritstencil og duplikator, og udkom 6 gange årligt.

Med årerne voksede Box334 til at blive trykt i 1000 eksemplarer, hvor af ca. halvdelen blev sendt gratis til grupperne, og der kom flere og flere farver i bladene, da trykningen af bladene blev billigere og billigere.

I 2016 blev portoudgifterne så høje, at det blev besluttet, at grupperne ikke kunne få tilsendt et gratis eksemplar, men kunne abonnere på lige fod med andre betalende abonnenter.

I dag – 2023 bliver bladet trykt i ca. 450 eksemplarer og videresolgt til ca. 350 abonnenter. resten går til løssalg og frieksemplarer til AA i andre lande m.m.