Værktøslinje

Når du skal læse et BOX-blad har du rig mulighed for at styre bladets udseende og størrelse på værktøjslinjen under bladet.

Du skal nok især bruge ”Fuld skærm” og efterfølgende når du skal lukke”Esc”

Bladenes rækkefølge

De senest udkomne blade står forrest på siderne

Det samme gælder siderne

Blandt de ældste blade er der mangler

Det historiske afsnit er under konstant udvikling